Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ


Höpö Design , y-tunnus 2822532-4

Savolanmutka 6

70820 Kuopio


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Emmi Rissanen

Puhelin 0400673725

Sähköposti hopodesign@gmail.com


REKISTERIN NIMI


Höpö Design asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilö on rekisteröitynyt Höpö designin (www.hopodesign.fi )asiakkaaksi ja/tai ostanut tuotteita höpö designiltä.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Rekisterin käyttötarkoitus on Höpö designi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Höpö designin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Höpö designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Höpö design saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Höpö design asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Höpö designillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Höpö designin asiakaspalveluun, sähköpostitse hopodesign@gmail.com tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS


Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Höpö designin käytössä, paitsi Höpö designin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Höpö designin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Höpö designin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Höpö designin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Höpö Designin salasanasuojatulla palvelimella.